NETSTAJ - Türkiye'nin en büyük staj platformu

Neden?

AZ KAĞIT, ÇOK AĞAÇ!

Dünya üzerinde her yıl milyonlarca tonkağıt ve karton ürünü tüketiliyor. Verileri sanallaştıran teknolojiye rağmen her geçen gün artan kağıt ve karton tüketimi, gerek ofislerde kullanılan fotokopi kağıtları, temizlik kağıtları, faturalar, gazeteler ve daha sıraya sokacağımız yüzlercesi. Tüm kağıt ve karton türevi ürünler için kesilen ağaçların sayısa da artarak yeşil alanların azalmasına neden oluyor.


İnsanların büyük bir çoğunluğu kullanılan kağıtların ağaçlardan toplandığını sanıyor ve aslında ağaçların kendisi olduğunu unutuyor mu acaba? Aşağıda kağıt kullanımından önce aklınızda yer etmesini istediğimiz bazı istatistikler yer alıyor.

  • Türkiye’de yıllık kağıt ve karton tüketimi yaklaşık 6.000.000 ton. Yani kişi başı tüketim ortalama 70 kg.
  • Kağıt, karton ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için kişi başı yıllık 7 adet ağaç tüketilmektedir. En azından bunu dengede tutabilmek için yıllık en az 7 fidan dikmemiz gerekiyor.
  • 1 hektar alan içinde iğne yapraklı ağaçlar yılda 30 ton, geniş yapraklı ağaçlar ise 16 ton oksijen üretebiliyor.
  • Yetişkin bir kayın ağacı 1 günde yaklaşık 1000 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok edebiliyor. Aynı zamanda yılda 7 kg toz ve yaklaşık 300 kg zehri süzebiliyor. Buna bağlı olarak da hava kirliliğinin yaklaşık % 50’si ormanlar sayesinde temizlenmiş oluyor.
  • 10 m2 alan içinde bulunan 25 metre boyunda 100 yaşında bir kayın ağacı yılda 30.000 lt. su emebiliyor bu da toprak kaymasını engelleyerek verimli toprakları korumuş olur.
  • 1 hektar alan içinde yaklaşık 10.000 ağaç bulunabilir, 10.000 ağaç ise günlük 30.000 insanın tükettiği oksijeni üretebilir. Dünyada herkes tükettiği kağıt miktarını yarı yarıya azaltırsa yılda 8 milyon hektar orman korunabilmekte ve bu rakamlar düşünüldüğünde yapılacak tasarruf ile ciddi seviyelerde fayda sağlanabiliyor.
  • Geri dönüşüme kazandıracağımız 70 kg kağıt ile 1 ağaç kurtarabiliriz. Kurtardığımız 1 ağaç ise günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebilir.
  • 1 ton kağıt hamuru için 2 ton ağaç gerektiği bunun için de 20 ağacın kesildiği ve kesilen 20 ağaç ile sadece 200.000 sayfa yani 80 koli A4 fotokopi kağıdı üretilebildiği bilinmelidir.
  • Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre boş yere yapılan yazışmalar olmasa 2 milyon ağaç kurtarılabilir. Ortalamaya göre bir ofis çalışanı yılda yaklaşık 80 kg. kağıdı çöpe atıyor. Bu rakamın 1 ağaçtan elde edilen kağıda eşit olduğu düşünülürse geri dönüşümün önemi daha da ön plana çıkıyor.


Devamlı olarak artan nüfus tüketimin de artmasına neden olmaktadır. Kaynaklarımızı tüketirken uzun vadeli düşünmemiz gerekmektedir. Bilinçli tüketimle doğamıza en az zarar ve en yüksek fayda sağlamak hepimizin birer vazifesidir.


NETSTAJ, anlattığımız tüm bunların önüne küçükte olsa bir set çekmek için kurulmuştur. Yapılan stajlar sonrasında yazılan milyonlarca dosya, aynı zamanda milyonlarca ağaç kaybı demektir. Biz bunun önüne geçmek ve doğadan yok olan ağaç sayısının azalmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için AZ KAĞIT, ÇOK AĞAÇ diyoruz.


Ayrıca sadece ağaçlarımızın kesilmesini azaltmayı yeterli görmüyoruz. Bu nedenle üyelerimiz adına fidan dikmeyi de görevimiz kabul ediyoruz.